Kontroler yang Dapat Diprogram

Seri KV-5000/3000

Katalog Unduh Katalog

Unit ekspansi, Input, 16 titik, sakelar VDC 5/24, terminal sekrup KV-N16EX

KV-N16EX - Unit ekspansi, Input, 16 titik, sakelar VDC 5/24, terminal sekrup

  • Penandaan CE
  • Daftar UL(c/us)

Model Lainnya